Palvelut

Pientalon vastaava mestari

Yrityksemme ottaa hoidettavakseen muutaman omakotihankkeen vastaavan työnjohtajan tehtävän Turun seudulla vuosittain. Insinööri AMK Toni Kaunisto tekee valvontaa päivätyönsä ohessa, jolloin kohteiden määrä samaan aikaan ei ole suuri. Näin voimme keskittyä ainutkertaiseen hankkeeseenne hyvin paneutuen ja samalla pysymme mukana rakennusalan kehityksen kärjessä. Pyydä mukaan hankkeeseen vastaava mestari.     Yhteystiedot

Hankkeesta laaditaan valvontasuunnitelma, jossa määritellään vastaavan työnjohtajan (VTJ) valvonta-osiot sekä niihin käytettävien tuntien ja käyntien määrät. Yleensä yksikerroksisen tavanomaisen ”muuttovalmis”-konseptin mukaisen talotoimituksen perusvalvonta on noin 60-75 tuntia ja valvonnan kesto 11 kuukautta. Tuntiveloitus 55 €/h sis. alv 24 % pitkäkestoisessa hankkeessa. Mallikorteissa tuntimäärä on usein 160-220 tuntia, joissa on huomioitu, että rakennuttajan kanssa käydään läpi yhdessä tarjouksia yms. hankintatehtäviä, aikataulutusta, työn suunnittelua ja projektinjohtoa.

RT_80306 Vastaavan työnjohtajan tehtaväluettelo asiakirjamalli

Mallisopimus ja tehtäväluettelo VTJ

Lupaopas 2005 Turun Kaupunki, vanhentunut

Tutustu myös:  www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet

Oulun vastaavat hyvät sivut www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/3.-paavastuusuunnittelija-ja-vastaava-tyonjohtaja

turku.fi päätös 2016 Rakennushankkeen suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyttä koskevat ohjeet rakennusvalvonnan toiminnassa

turku.fi Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset

turku.fi KVV- ja IV-työnjohtajan pätevyysvaatimukset